Staff Project Name Faculty Department Fund Establishment Start Date End Date
BURAK ÖZÇETİN 114K384 Muhafazakarlarda Televizyon İzleme Eğilimleri: Kimlik, Popüler Beğeni ve Sınırlar Faculty of Communication Public Relations and Information TÜBİTAK ARDEB 2014-11-15 2017-11-15
İREM İNCEOĞLU Türkiye’de gençlerin yeni medya ve kültürel deneyim pratiklerinin incelenmesi Faculty of Communication Public Relations and Information TÜBİTAK ARDEB 2019-04-01 2021-10-01
SUNCEM KOÇER ÇAMURDAN COVID-19 Baglamında Türkiye'de Yanlıs Bilgi Yayılımını Medya Kullanıcılarının Gözünden Anlamak ve Önleyici Faaliyet Önerileri Gelistirmek Faculty of Communication Public Relations and Information TÜBİTAK ARDEB 2020-07-01 2020-12-31
ESER SELEN Küresel COVID19 Salgının Türkiye'deki Çagdas Sanat Dönüstürücü Etkileri Faculty of Communication Visual Communication Design TÜBİTAK ARDEB 2020-07-01 2020-12-31
GÜLÜMSER DENİZ BAYRAKDAR TV Dizileri: Karşılaştırmalı Perspektif - Jeopolitikadan Jeokritiğe: Sırbistan ve Türkiye Faculty of Communication Radio, Television and Cinema TÜBİTAK UİDB 2021-09-01 2023-09-01
EYLEM YANARDAĞOĞLU Impact of Digitalisation on news production and journalism in Turkey Faculty of Communication New Media Diğer Uluslararası 2021-03-30 2021-09-30
Staff Project Name Faculty Department Fund Establishment Start Date End Date
ASKER KARTARI 403 “KHAS YEP” – Kadir Has University Creative Industries Platform Faculty of Communication Advertising Diğer Uluslararası 2022-12-28 2024-12-27
RÜSTEM ERTUĞ ALTINAY STAGING-ABJECTION - Staging National Abjection: Theatre and Politics in Turkey and Its Diasporas Faculty of Communication Visual Communication Design HORIZON 2020 2020-05-01 2025-05-01
NEZAKET DEFNE KARAOSMANOĞLU Türkiye'de Elektrikli Ev Teknolojilerinin Toplumsal Tarihi (1930-2020): Kadınların Gündelik Hayatlarında Modernlesme Faculty of Communication Public Relations and Information TÜBİTAK ARDEB 2021-02-15 2024-01-15
MELİS BEHLİL Sinemasal Sanal Gerçeklikte İzleyicinin Konumlandırılması Faculty of Communication Radio, Television and Cinema TÜBİTAK ARDEB 2022-02-01 2025-02-01
AYLİN SUNAM AUDRY Türkiyeli Gençlerin Konum Tabanlı Mobil Uygulamalar Aracılığı ile Partner Seçme Pratiklerinin İncelenmesi Faculty of Communication New Media TÜBİTAK ARDEB 2021-09-15 2023-12-15
ELİF AKÇALI Türkiye Ekranlarında ve Kamera Arkasında Kadın: Temsilin ve İşgücünün Güncel (2017-2021) Faculty of Communication Radio, Television and Cinema TÜBİTAK ARDEB 2021-10-01 2023-12-01
DEFNE TÜZÜN Çağdaş Türk Sineması'nda Aile Kurguları: Roller, Çatışmalar ve Uzlaşılar Faculty of Communication Radio, Television and Cinema TÜBİTAK ARDEB 2023-04-01 2026-04-01
BÜLENT DİKEN Türkiye'de Film Çalışmaları ve "Kapitalizmin Yeni Ruhu" Faculty of Communication Radio, Television and Cinema TÜBİTAK ARDEB 2023-07-05 2026-01-05
MELİS BEHLİL Güncel Seyir Deneyimi ve Değişen Pratikler: Kadıköy Sineması Üzerine Bir Vaka Çalışması Faculty of Communication Radio, Television and Cinema TÜBİTAK ARDEB 2023-04-15 2024-04-15
PERRİN ÖĞÜN EMRE İnternet medyası ve sosyal medyada yer alan beyin göçüne dair söylemlerin potansiyel kitlenin beyin göçü yaklaşımlarına ve göç etme tutumlarına etkisi Faculty of Communication Advertising TÜBİTAK ARDEB 2023-06-15 2024-10-15