Akademik Kadro

Fakülte Yönetimi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Tam Zamanlı

Yarı Zamanlı

Araştırma Görevlileri ve Lisansüstü Asistanları

Görsel İletişim Tasarımı

Tam Zamanlı

Yarı Zamanlı

Araştırma Görevlileri ve Lisansüstü Asistanları

Misafir Akademisyenler / Misafir Araştırmacılar

Radyo, Televizyon ve Sinema

Tam Zamanlı

Yarı Zamanlı

Reklamcılık

Tam Zamanlı

Yarı Zamanlı

Araştırma Görevlileri ve Lisansüstü Asistanları

Yeni Medya

Tam Zamanlı

Yarı Zamanlı

Araştırma Görevlileri ve Lisansüstü Asistanları

Misafir Akademisyenler / Misafir Araştırmacılar