Dr. Öğr. Üyesi Balca Arda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Balca Arda

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde internet, mobil cihazlar, televizyon, sinema ve dijital medya ortamlarında günün tüm gerekliliklerini karşılayan dijital ve görsel iletişim araçlarıyla tasarım yapan profesyonel bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Bölümümüzün en belirgin farkı, öğrencilerimize geniş bir yelpazede düşünsel ve uygulamalı çalışmalar yapmaları için alternatif alanlar yaratarak, problem çözme becerilerini geliştirme hedefidir. Bunun sonucu olarak, öğrencilerimizin uzmanlık alanlarını genişletmeleri için çift ana dal ve yan dal diploma derecelerine sahip olmalarına da destek veriyoruz.

Bölümümüzde açtığımız derslerin biçim ve içeriğini teknolojik ve sektöre bağlı gelişmeler doğrultusunda düzenli olarak yeniliyoruz. Görsel İletişim Tasarımı alanındaki dönüşümleri alanın öncü tasarımcı, sanatçı ve yönetmenlerinden oluşan Danışma Kurulumuz ile birlikte takip ederek sektörün yenilenen ihtiyaçlarını öğrencilerimize ders dışı etkinliklerle, özellikle de atölyeler aracılığı ile sunuyoruz.

Mezunlarımız, “hareketli grafik tasarımı,” “mobil uygulama,” “ara yüz tasarımı,” “etkileşim tasarımı,” “oyun tasarımı” ve “servis tasarımı” gibi alanlarda, görsel iletişimin güncel olarak uygulandığı her sektörün iletişimle ilgili birimlerinde de üretim yapmaktadır. Dijital ajans kariyerine alternatif olarak fotoğraf, sanat ve kültür yönetimi gibi yaratıcı alanlarda kendilerine isim yapan ya da yüksek öğrenimlerine devam eden pek çok mezunumuzun başarılarına tanığız.

Uluslararası İşbirlikleri:

Bölümümüzün Erasmus anlaşmaları ile Avrupa’da çok sayıda üniversiteyle öğrenci değişimi ortaklığı ve İngiltere’deki Coventry Üniversitesi ile çift diploma anlaşması da bulunuyor. Son bir yıllarını Coventry Üniversitesi’nin ilgili bölümlerinde tamamlayan öğrencilerimiz çift diploma ile mezun oluyorlar.

Sektörle ilişkilerimiz:

Yarı-zamanlı akademik kadromuzun danışmanlık yaptığı ya da sahibi olduğu dijital medya, tasarım ve reklam ajansları ile uzun soluklu iletişimimiz, sektörün ihtiyaçlarını ve olanaklarını yakından takip etmemize olanak veriyor. Bu çerçevede; sanat, tasarım ve kültür yönetimi alanlarında üretimlerini sürdüren birçok ajansla yakın iş birliği içerisinde, dersler dışında da atölyeler düzenleyerek öğrencilerimizin, mezun olduklarında karşılaşacakları süreçleri, alanlarında öncü isimlerden öğrenmelerini sağlıyoruz.

Çalışma Alanları:

Dört yıllık öğrenimleri süresince, zengin kuramsal bir birikim çerçevesinde, çeşitli medya araçlarını kullanarak ürettikleri içerikleri yenilikçi ve yaratıcı projelerden oluşan portfolyoları mezunlarımıza sektörde ve akademide, çok geniş bir yelpazeden, istihdam olanağı sunmaktadır. Mezunlarımız:

  • Görsel İletişim Tasarımcısı (Hareketli Grafik, Mobil Uygulama, Ara Yüz Tasarımı, Etkileşim Tasarımı, Servis Tasarımı, Oyun Tasarımı, İnternet Sitesi Tasarımı, İllüstrasyon, Animasyon, Video Prodüksiyon ve Post-prodüksiyon);
  • Yaratıcı Yönetmen (tasarım ve reklam), Sanat ve Görüntü Yönetmeni (sinema ve televizyon);
  • Çeşitli dijital medya ve kamu kuruluşlarında araştırmacı, uygulamacı, yönetici ve iletişim uzmanı olarak görev almakla birlikte;

Üniversitemizde, ulusal yada uluslararası olmak üzere diğer üniversitelerde sanat, tasarım ve iletişim alanlarındaki yüksek lisans ve doktora programlarında eğitimlerine devam edebilirler.

İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Kadir Has Caddesi 34230 Cibali-Fatih 

Tel: 0212 533 65 32 / 1501
Faks: 0212 532 06 45
E-posta: Ayfer Vatansever (Fakülte Sekreteri)