Prof. Dr. Banu Baybars Hawks

Prof. Dr. Banu Baybars Hawks
Bölüm Başkanı

Kadir Has Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne hoş geldiniz.

Stratejik iletişim çağının uzmanları bu bölümden mezun oluyor…

Alanın tarifi:

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, kurumların, şirketlerin ve bireylerin, gerek kamu gerekse medya ile yürüttüğü iletişim süreçlerinin stratejik olarak yönetilmesini kapsamaktadır.

İletişimin çok kanallı ve geleneksel medya yerine dijital ortamlarda gerçekleştiği günümüzde stratejik iletişime yapılan vurgu artmaktadır. Halkla İlişkiler uzmanlarının da iletişim stratejistleri olarak çalışma alanları genişlemektedir ve uzmanlıklarının önemi her geçen gün artmaktadır.

Programımız dünyada halkla ilişkilerin gittiği nokta ve disiplinin yeni açılımları ile bağlantılı olarak kendini yenilemekte ve küresel bağlamdaki gelişimleri eğitim programına yansıtmaktadır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, bilgi ve medya çağı olarak adlandırılan çağdaş dünyada, hızla değişen iletişim ortamlarına, gelişen teknolojilere, iletişim yöntemlerine ve iletişim süreçlerine bir bütün olarak yaklaşan bir halkla ilişkiler anlayışına sahiptir.

Farkımız:

Programımız, uluslararası saygın üniversitelerde öğrenim görmüş akademisyenler ile sektördeki uzmanlardan oluşan güçlü bir kadroya sahiptir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü müfredatı, öğrencilerine iletişim süreçlerine bir bütün olarak yaklaşabilmelerini sağlayacak donanımı kazandırırken eğilimlerine uygun halkla ilişkiler alanlarında uzmanlaşma imkânı da sağlamaktadır. Öğrenciler, etkin bir danışmanlık sistemi ile 3. sınıftan itibaren Kurumsal İletişim veya Siyasal İletişim alt-alanlarına yönlendirilmekte, mezun olduklarında diplomalarının yanı sıra bir de uzmanlık belgesine sahip olmaktadır.

Siyasal İletişim programı, siyasal iletişim kampanyaları, ikna stratejileri, kamu diplomasisi, politik söylem ve haber medyasının bu süreçlerdeki rolüne eleştirel bir perspektifle yaklaşarak öğrencilere teori ve uygulamanın birlikte sentezlendiği bir eğitim sunmaktadır. Program, öğrencilerin mevcut bilgi ve yeteneklerini geliştirerek uzmanlıklarını Siyasal İletişim alanında genişletmelerine katkı sağlamaktadır.

Kurumsal İletişim programı ise öğrencilere, kurumların iletişim süreçlerinin stratejik olarak yönetilmesine yönelik teorik ve pratik beceriler kazandırmaktadır. Program, itibar yönetimi, pazarlama iletişimi ve sosyal sorumluluk gibi alanları kapsayan bir eğitim ile, öğrencilere Anadal diplomasının yanında farklı bir uzmanlığa sahip olma ve bu yolla kurumsal şirketlerde ön plana geçme olanağı sunmaktadır.

Bu alanlardan birini seçmeyi tercih etmeyenlere ise, üçüncü bir ders havuzundan yaptıkları seçimlerle, bütünleşik Halkla İlişkiler eğitimi tamamlama olanağı sunulmaktadır. Ayrıca, uzmanlık alanlarını genişletmek isteyen öğrenciler, farklı bölümlerden alacakları dersler ile çift anadal ve yan dal diploma programlarını tamamlayabilirler.

Bölümün Laboratuvar ve İmkanları:

Bölümün aktif bir Halkla İlişkiler Kulübü, PR Atölyesi ve Atölye Koordinatörü vardır. Bu atölyede bölüm öğrencilerinin halkla ilişkilerin uygulamalı alanlarında deneyim kazanması amaçlanmaktadır. PR Atölyesi’nde yaratıcı metin yazma, sosyal sorumluluk fikirleri geliştirme, iletişim kampanyası tasarlama, içerik oluşturma ve web sitesi tasarlama gibi birçok konuda öğrencilere eğitimler verilmekte ve öğrenciler, alanla ilgili yarışmalara katılmaya teşvik edilmektedir.

PR Atölyesi’nde proje üreten öğrenciler katıldıkları yarışmalardan ödül kazanma ve staj fırsatları yakalama imkanına sahip olmaktadır. Yaptıkları projeler ve aldıkları ödüller öğrencilerin portfolyosuna katkıda bulunurken mezuniyet sonrası dönemde iş arayışlarında öncelik elde etmelerini de sağlamaktadır.

Bölüm Başarıları:

2020 PR İDA Akademi İletişim Ödülleri

İkincilik Ödülü:
“Kalıpları Kırıyoruz, Değişime Başlıyoruz” Eda Özgür, Çağla Şen, Defne Kabaoğlu, Birkan Kaya

2020 Reklam Verenler Derneği

Yaratıcılık Özel Ödülü:
“Dönüşümü Sen Başlat” Bahadır Öz, Yağmur Çoban, Afra Diren Gülcegün, Melis Simge Benli

2019 Kredi Kayıt Bürosu Hayal Edin Gerçekleştirelim Yarışması

Büyük Ödül ve Birincilik Ödülü:
https://www.hayaledingerceklestirelim.com/kazananlar
“Beyaz Titreşim” Eda Özgür, Zindan Çakıcı ve Emre Meriç
İkincilik Ödülü:
“Dönüşen Yapraklar, Güzel Yarınlar!” Emre Meriç ve Zindan Çakıcı Üçüncülük Ödülü:
“Bilinçlen, Fitleş, Sosyalleş!” Batuhan Kavla
“Saçlarla Yeşeren Umutlar” Emre Meriç ve Zindan Çakıcı
Dördüncülük Ödülü:
“Gökyüzü Ormanların” Bahadır Öz ve Yağmur Çoban
Beşincilik Ödülü:
“Bilinçli Veli, Sağlıklı İletişim” Eda Özgür

2018 Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Altın Pusula Genç İletişimciler Yarışması, Birincilik Ödülü

http://www.altinpusula.org/17-altin-pusula-kazanan-projeler.html
“Ben Yaşımdan Çok Daha Fazlasıyım” Emre Meriç, Zindan Çakıcı ve Burak Kaya

2018 Kredi Kayıt Bürosu Hayal Edin Gerçekleştirelim Yarışması, Birincilik Ödülü

https://www.hayaledingerceklestirelim.com/kazananlar
“Dönüştür Doğa Kazansın” Emre Meriç, Zindan Çakıcı

2018 TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması, Üçüncülük Ödülü

https://www.trtgeleceginiletisimcileri.com/arsiv/2018?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Yeni Medya Kategorisi www.2dirhem1lezzet.com, İrem Özkuzey, Zindan Çakıcı, Emre Meriç

2018 RATEM Aklıma Bir Fikir Geldi Yarışması, Üçüncülük Ödülü

https://www.aklimabirfikirgeldi.org/aklima-bir-fikir-geldi-x
Radyo Kategorisi “Korsanla Mücadele” Bahadır Öz, Birkan Kaya, Alihan Ünal

2017 KALDER Yaşam Kalitesi Yarışması

“Kadın Öğrenirse” Zindan Çakıcı

2016 Global Communications Project, Birincilik Ödülü

Mohamed Bin Zayed Vakfı’nın Dugon ve Yosun Koruma Projesi

Sektörle ilişkilerimiz:

Bölümün tam ve yarı-zamanlı akademik kadrosu, danışmanlık yaptığı ya da bizzat birlikte çalıştığı sivil toplum örgütleri ve ajanslarla kurduğu uzun soluklu iletişim sayesinde, sektörün ihtiyaçlarını ve olanaklarını yakından takip etmektedir. Bu çerçevede Türkiye İtibar Yönetimi Enstitüsü ve Türkiye Halkla İlişkiler Derneği ile yakın işbirliği içinde olan kadromuz, mezunlarımızı çeşitli iş alternatifleri konusunda yönlendirmektedir.

Bölümde öğrencilerin sektörün seçkin isimleriyle sürekli buluşmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlemektedir. Bu paralelde, “PR Talks” başlığı altında sektörden alanında uzman kişiler okula davet edilmekte, böylece öğrencilerin okudukları alanla ilgili gelişmeler konusunda bilgilendirilmeleri, profesyonellerle tanışmaları ve yeni fırsatlardan haberdar olmaları sağlanmaktadır.

Uluslararası İşbirlikleri:

Bölümümüzün, Erasmus programı kapsamında Avrupa’da pek çok üniversite ile öğrenci değişimi ortaklığı yanında, İngiltere’deki Coventry Üniversitesi ile çift diploma anlaşması bulunmaktadır. Buna göre, son bir yılını bu üniversitenin ilgili bölümlerinde tamamlayan öğrenciler çift diploma ile mezun olmaktadır.

Mezun profilimiz:

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, kurumlar, paydaşları ve hedef kitleleri arasındaki ilişkiyi yetkin biçimde analiz ederek iletişim kampanyaları tasarlayan ve uygulayan halkla ilişkiler profesyonelleri yetiştirmektedir. Mezunlarımız, eğitimleri süresince edindikleri analitik düşünme ve problem çözme yetenekleriyle, halkla ilişkiler anlayışının gerekliliklerini başarıyla yerine getirmektedir.

Çalışma Alanları:

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin oldukça geniş bir çalışma alanı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz mezun olduklarında,

  • halkla ilişkiler şirketleri ve reklam ajanslarında,
  • çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurumların kurumsal iletişim ve pazarlama departmanlarında ,
  • sivil toplum örgütlerinde ve siyasal kurum ve kuruluşlarda,
  • kamu sektöründe ve çeşitli medya kuruluşlarında araştırmacı, uygulamacı, yönetici ve iletişim uzmanı olarak görev alabilirler.

Ayrıca, tüm mezunlarımızın lisans programımızın devamı niteliğinde olan Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetimi yüksek lisans programında ve fakültemizin iletişim alanındaki diğer programlarında lisansüstü eğitim alma şansları da bulunmaktadır.

İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Kadir Has Caddesi 34230 Cibali-Fatih 

Tel: 0212 533 65 32 / 1501
Faks: 0212 532 06 45
E-posta: Ayfer Vatansever (Fakülte Sekreteri)