Doç. Dr. Melis Behlil

Doç. Dr. Melis Behlil
Bölüm Başkanı

Özgür düşünen yeni nesil televizyon ve sinemacılar yetiştiriyoruz….

Türkiye'de son yıllarda özellikle sinema ve televizyon endüstrileri müthiş bir ivme kazanmış durumda. Sinemacılarımız yurtiçi ve yurtdışında ödüller alırken, Türk dizileri tüm dünyada izleniyor. Bu alanlar yeni medya imkanları ile de buluşarak her türlü sınırları aşıyor ve kendi seyircisini yaratıyor. Bütün bunlar da,  özgürce düşünen ve davranan yeni nesil sinema ve yayıncılık anlayışı ile uzmanlığını zorunlu kılıyor.

Mezun profilimiz:

Öğrencilerimiz, “görme” ve “gösterme”nin sadece kuram ve yöntemlerini öğrenmekle kalmıyor, sinema ile yayıncılığın gerektirdiği bütün süreçlerin yönetimine dair yetiler ediniyor, vizyon kazanıyor. Böylelikle İletişim çağının gereklerine uygun şekilde, ürünler verecek ve bu ürünlerin üretimi kadar tanıtımını, satışını ve dağıtımını ve tabii analizini yapacak  özgür düşünceli yeni nesil sinemacı ve yayıncılar Kadir Has Üniversitesi RTS Bölümü’nden mezun oluyor.

Farkımız:

Uluslararası saygın üniversitelerde öğrenim görmüş akademisyenler ile sektördeki uzmanlardan oluşan güçlü bir kadro tarafından üstlenilen Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü ders programımız ile öğrencilerimiz etkin bir danışmanlık sistemi çerçevesinde 3. sınıftan itibaren özel uzmanlık edinecekleri “alanlara” yönlendiriliyorlar. Sinema ve Yayıncılık olmak üzere iki alandan birisini seçiyorlar. Ya da üçüncü bir ders havuzundan derslerini alarak, bütünleşik bir programı tamamlıyorlar.

Böylelikle bir yandan bölümler arası derslerle bütünleşik bir iletişim eğitimi alıyorlar, diğer yandan en az bir alanda derinlemesine uzmanlık ediniyorlar. Mezun olduklarında diplomalarının yanı sıra, bir uzmanlık belgesine de sahip oluyorlar.

Ayrıca, uzmanlık alanlarını genişletmek üzere çift anadal ve yan dal diploma programlarını tamamlayabiliyorlar.

Toplu Fotoğraf

Sektörle ilişkilerimiz:

Bölümümüzde, Zeki Demirkubuz, Hayk Kirakosyan, Çiçek Kahraman, Tan Tolga Demirci gibi sektörün önde gelen isimleri ders veriyor. Tam zamanlı hocalarımız arasında Türk-Alman sinemasının öncülerinden Tevfik Başer ve  Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) eski başkanı Melis Behlil de yer alıyor. Fakültemiz bünyesinde işleyen Pusula Akademisi ise öğrencilerimizi Mithat Bereket ve Pusula ekibinin pratik deneyimlerinden yararlandırarak, onları yayıncılık hayatına üniversite sürecinde hazırlıyor.

Uluslararası İşbirlikleri:

Bölümümüzün Erasmus programı dahilinde Avrupa’da Almanya, İspanya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerin yanısıra, A.B.D.’deki Montana Devlet Üniversitesi ile öğrenci değişim olanakları mevcut. Ek olarak, İngiltere’deki Coventry Üniversitesi ile çift diploma anlaşmamız da bulunuyor. Bu sayede, son bir yıllarını bu üniversitenin ilgili bölümlerinde tamamlayan öğrencilerimiz çift  diploma ile mezun oluyorlar.

Çalışma Alanları:

Mezunlarımız:

  • Televizyon ve film sektöründe, yapımcı, senarist, kameraman, yönetmen, kurgucu, haber programcısı; reklam sektöründe; metin yazarı, kameraman ve yönetmen olabiliyorlar.
  • Film festivallerinde program direktörlüğü, koordinatörlük yapabiliyorlar.
  • Gazeteler, dergiler ve online yayınlarda; sinema yazıları yazıp, film analizleri ve eleştirileri yapabiliyorlar.
  • Ayrıca, tüm mezunlarımız Sinema ve Televizyon alanı başta olmak iletişimin diğer dallarında lisansüstü eğitimi de yapabiliyorlar.

 

İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Kadir Has Caddesi 34230 Cibali-Fatih 

Tel: 0212 533 65 32 / 1501
Faks: 0212 532 06 45
E-posta: Ayfer Vatansever (Fakülte Sekreteri)