Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansları, Türkiye Sineması konusunda düzenli gerçekleştirilen tek akademik konferans olma özelliği taşır. Türkiye ve yurtdışından akademisyenler, araştırmacılar, arşivciler ve sinemacıların katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Konferans bugüne değin sunumların makaleleştirilmesi aşamasından sonra kitaplaştırılmış, kitaplar Bağlam Yayınevi tarafından basılmış ve yurtçapında dağıtılmıştır.

Websitesi: http://www.tfayy.org

2017 - Poster