KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ

I. RTS Bölümü’nde “Sinema” (Cinema) alanında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler eğitimlerinin dördüncü döneminde bir dilekçe ile Bölüme başvururlar. Uzmanlık alanına başvurmak isteyen öğrencilerin gözetimde olmamaları gerekir.

 

II. Sinema uzmanlık alanına kabul edilen öğrenciler en az 8 ders/24 KHAS kredisinden oluşan bir ders yükünü tamamlamak zorundadırlar. Aşağıda ayrıntıları belirtilen ders yükünü tamamlayan öğrencilere bölüm mezuniyet diplomalarının yanında “Sinema” sertifikası verilir.

 

III. Alınması gereken dersler aşağıdaki ders programında görüldüğü gibi 2 grupta toplanmıştır. Bunlar Grup I – Uzmanlık Alanı Zorunlu Dersleri, Grup II - Uzmanlık Alanı Seçmeli Dersleridir. Yayıncılığı uzmanlık alanını başarıyla tamamlamak isteyen öğrencilerin, Grup I’deki derslerin tamamını (toplam 9 KHAS kredisi) ve Grup II’deki listelenen seçmeli derslerden az 15 KHAS kredilik ders almaları gerekmektedir.

 

IV. Öğrenciler dilekçe vererek uzmanlık alan programından çekilebilirler. Çekilen öğrencilerin aldıkları dersler RTS Bölümü genel müfredatına yönelik sayılır.

 

 

GRUP I – ALAN ZORUNLU DERSLER

T

U

K

Kod

Ders

 

 

 

RC 223

Editing

3

0

3

RC 228

Directing

3

0

3

RC 335

Cinematography

3

0

3

Bu gruptan tamamlanması gereken kredi : 9

 

 

GRUP II– ALAN SEÇMELİ DERSLER

T

U

K

Kod

Ders

 

 

 

RC 221

Writing Screenplays

3

0

3

RC 328

World Cinema

2

2

3

RC 325

Making Documentaries: Theory

3

0

3

RC 427

Screenwriting Workshop

3

0

3

RC 433

Experimental Film

3

0

3

RC 436

Advanced Cinematography

3

0

3

RC 446

Advanced Editing

3

0

3

CF 306

Production, Distribution and Budgeting

3

0

3

CF 414

European Cinemas

3

0

3

CF 430

Sound Design

3

0

3

Bu gruptan tamamlanması gereken kredi : 15

I. RTS Bölümü’nde “Yayıncılık” (Broadcasting) alanında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler eğitimlerinin dördüncü döneminde bir dilekçe ile Bölüme başvururlar. Uzmanlık alanına başvurmak isteyen öğrencilerin gözetimde olmamaları gerekir.

 

II. Yayıncılık uzmanlık alanına kabul edilen öğrenciler en az 8 ders/24 KHAS kredisinden oluşan bir ders yükünü tamamlamak zorundadırlar. Aşağıda ayrıntıları belirtilen ders yükünü tamamlayan öğrencilere bölüm mezuniyet diplomalarının yanında “Yayıncılık” sertifikası verilir.

 

III. Alınması gereken dersler aşağıdaki ders programında görüldüğü gibi 2 grupta toplanmıştır. Bunlar Grup I – Uzmanlık Alanı Zorunlu Dersleri, Grup II – Uzmanlık Alanı Seçmeli Dersleridir. Yayıncılığı uzmanlık alanını başarıyla tamamlamak isteyen öğrencilerin, Grup I’deki derslerin tamamını (toplam 9 KHAS kredisi) ve Grup II’deki listelenen seçmeli derslerden az 15 KHAS kredilik ders almaları gerekmektedir.

 

IV. Öğrenciler dilekçe vererek uzmanlık alan programından çekilebilirler. Çekilen öğrencilerin aldıkları dersler RTS Bölümü genel müfredatına yönelik sayılır.

 

 

GRUP I – ALAN ZORUNLU DERSLER

T

U

K

Kod

Ders

 

 

 

RC 242

Television Production

3

0

3

CF 308

Radio Production

3

0

3

RC 423

TV Formats

3

0

3

Bu gruptan tamamlanması gereken kredi : 9

 

 

GRUP II– ALAN SEÇMELİ DERSLER

T

U

K

Kod

Ders

 

 

 

RC 223

Editing

3

0

3

RC 228

Directing

3

0

3

RC 334

Writing Teleplays

3

0

3

RC 341

Television Reporting

3

0

3

RC 424

Live Broadcasting

3

0

3

RC 437

Music Video Production

3

0

3

NM 305

Multimedia Newsroom

3

0

3

CF 430

Sound Design

1

4

3

NM 423

Digital Platforms

3

0

3

NM 412

New Media Broadcasting

3

0

3

Bu gruptan tamamlanması gereken kredi : 15