Doc.Dr_. Eylem Yanardagoglu

“Yeni medya” artık herkesin dilinde ve bilgi teknolojileri, iletişim ağları ile medya sektörlerinin birbirlerine yakınlaşarak iç içe geçmeye başlaması sonucu ortaya çıkan (internet, mobil, vb. ağlar üzerinde oluşturulan web sitesi, haber sitesi, arama motoru, blog, wiki, sosyal medya gibi) ve hızla değişen yeni iletişim araçlarını anlatıyor. Aynı zamanda günümüzde artık gazete, radyo ve TV gibi geleneksel medya da yeni medya üzerinden birbiriyle bütünleşmiş şekilde çalışma eğilimi gösteriyor.  Bütün bunlar yeni medya alanında edinilmiş uzmanlığı çok önemli kılıyor. Artık sektör iletişimcilerden hangi alanda olurlarsa olsunlar mutlaka yeni medya bilgi ve becerisine, ufkuna sahip olmayı bekliyor.

2009 yılında bu adla kurulan ilk akademik birim olarak faaliyete başlayan bölümümüzün programı, sektörün duyduğu yeni ihtiyaçlara uygun olarak iki uzmanlık alanında mezunlar vermek üzere güncellendi. Yeni Medyada İçerik Üretimi ile Yeni Medya Girişimciliği ve Yöneticiliği programları öğrencilerimizin 3. sınıftan itibaren, eğilimlerine uygun olarak seçecekleri uzmanlık alanları olarak oluşturuldu. Böylelikle öğrencilerimiz bir yandan bölümler arası derslerle disiplinler-arası bir iletişim eğitimi alırken, diğer yandan en az bir alanda derinlemesine uzmanlık ediniyorlar ve uzmanlıklarını gösteren bir belge ile mezun oluyorlar.

Öğrencilerimiz Yeni Medyada İçerik Üretimi uzmanlık alanını seçtiklerinde, farklı yeni medya mecraları için aynı anda içerik üretebilecek şekilde uzmanlaşıyorlar. Bu alan özellikle habercilik; sosyal medya için bilgilendirici, eğlendirici vb. içerik üretimi; halkla ilişkiler, ticaret, reklam gibi alanlarda yeni medya üzerinden hedef kitleye etkin ulaşım için içerik tasarlanması, üretimi ve uygulanması konularına odaklanıyor. Yeni Medyada Girişimcilik ve Yöneticilik uzmanlık alanını seçen öğrencilerimiz ise, web, gazete, blog, e-ticaret  vb. bütün yeni medya platformlarına dair düşünce ve yaratıcılıklarını hayata geçirebilecekleri girişimcilik konusunda, ve de yeni medya sektörü ile ilgili bütün süreçlerin yönetimi konusunda uzmanlık ediniyorlar. Ancak öğrencilerimize bu iki uzmanlık alanını birleştiren bir ders programı ile üçüncü bir seçenek de sunuluyor; dileyenler her iki alana dair bilgi ve beceri sahibi olacak şekilde mezun oluyor.

Bölümümüzün uzmanlık alanı dersleri, bu derslerin içeriğine uygun olarak tasarlanmış olan Yeni Medya Lab’de gerçekleştiriliyor, öğrencilerimizin uygulayarak öğrenmeleri sağlanıyor.

Ayrıca, bölüm içindeki uzmanlık alanlarını genişletmek üzere, diğer bölümlerde çift anadal ve yan dal yapılabiliyor. Uluslararası değişim ve çift diploma programlarından yararlanabiliyor. Dileyenler, bu alanda Yüksek Lisans eğitimlerine devam edebiliyor. 
Kısacası; iletişim alanının gereksinim duyduğu yeni nesil iletişimciler bölümüzden mezun oluyor.

Sektörle ilişkiler:

Dağ Medya ve Yayıncılar Birliği gibi yeni medya alanının önemli oyuncularıyla işbirliği içinde, sektörden gelen yarı zamanlı öğretim elemanlarıyla desteklenmiş yeni programımız çerçevesinde, öğrencilerimiz zamanlarının büyük bir kısmını, daha ikinci sınıftan itibaren bizzat uygulayarak öğrenecekleri stüdyolarda geçiriyorlar.

Uluslararası İşbirlikleri:

Bölümümüzün Erasmus anlaşmaları ile öğrenci değişimi yanında, İngiltere’deki Coventry Üniversitesi ile çift diploma anlaşması bulunuyor. Buna göre, son bir yıllarını bu üniversitenin ilgili bölümlerinde tamamlayacak öğrencilerimiz çift diploma ile mezun oluyorlar.

Çalışma Alanları:

Yeni Medya Bölümü mezunları, internet ve mobil ağlardan giderek daha etkin biçimde faydalanmak durumunda olan bütün özel ve kamu kuruluşlarında iletişim uzmanı olarak görev alabiliyorlar.

  • Yayıncılık faaliyetlerini İnternet ve mobil ortama da taşıyan gazete, radyo ya da TV kurumlarında yeni medya muhabirliği, editörlüğü ya da yapımcılığı,
  • kamu veya özel kurum ve kuruluşların hedef kitleleriyle sosyal medya ortamında etkin iletişimini sağlayacak iletişim yöneticiliği,
  • kişi, kurum ve kuruluşların iş süreçlerini internet ve mobil ortama taşıyarak verimlilik ve rekabet sağlayan İnternet ve mobil iş yöneticiliği, İnternet ve mobil pazarlama yöneticiliği veya girişimciliği yapabiliyorlar.
  • Yeni Medya'nın bireysel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, hukuksal ve etik etkilerini akademik ya da ticari kuruluşlarda araştırmacı olarak çalışabiliyorlar.
  • Ayrıca, tüm mezunlarımız Yeni Medya başta olmak çeşitli anabilim dallarında lisansüstü eğitim de yapabiliyorlar.

Ne İş Yapar Bu Yeni Medyacılar?

Girişimcilik

Oyun & Video Yayıncılığı

Online Gazetecilik

Yeni Medya Yayıncılığı

Online Gazetecilik

iş ilanları

Girişimcilik

Yeni Medya Yayıncılığı

Yeni Medya Yayıncılığı

Girişimcilik

Online Gazetecilik

İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi  Kadir Has Caddesi 34230 Cibali-Fatih 

Tel: 0212 533 65 32 / 1501 
Faks: 0212 532 06 45 
Ayfer Vatansever (Fakülte Sekreteri)
E-posta: ayferv@khas.edu.tr

Eylem Yanardağoğlu, Bölüm Başkanı
E-posta:  eylemy@khas.edu.tr

Twitter: https://twitter.com/Khasiletisim

Facebook: https://www.facebook.com/khasiletisim