YENİ MEDYA BÖLÜMÜ PROJE TABANLI MÜFREDATI
1. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
KHAS101
Kökenler   ve Sonuçları 
Origins   and Consequences 
3
0
0
3
5
KHAS103
İnsanlık   Tarihi 
History   of Humankind
3
0
0
3
5
KHAS105
Evrensel   Değerler ve Etik 
Universal   Values and Ethics
3
0
0
3
5
KHAS107
Tasarım
Design
3
0
0
3
5
KHAS109
Hesaplamalı   Düşünme 
Computational   Thinking
3
0
0
3
5
TLL101
Türkçe   Eleştirel Okuma ve Yazma 1
Critical   Reading and Writing in Turkish 1 
2
0
0
2
3
Yarıyıl Toplamı
17
0
0
17
28
1. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
KHAS110
Toplumsal   Sorumluluk Projesi
Civic   Involvement Projects
0
2
0
1
2
TLL102
Türkçe   Eleştirel Okuma ve Yazma 2
Critical   Reading and Writing in Turkish 2
2
0
0
2
3
COMM102
Temel   Yapım
Audiovisual   Production
2
2
0
3
5
COMM104
Medya ve   İletişim
Media   and Communication
2
2
0
3
5
NMD102
Yeni   Medyada Anahtar Kavramlar
Keywords   in New Media
2
4
0
4
7


Çekirdek   Seçmeli 1
Core   Elective 1
3
0
0
3
5


Çekirdek   Seçmeli 2
Core   Elective 2
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
14
10
0
19
32
2. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
HST101
Modern   Türkiye Tarihi 1
Modern   History of Turkey 1
2
0
0
2
2
NMD201
Dijital   Topluluklar
Digital   Communities
2
2
0
3
6
NMD203
Haber ve   Hikâye Anlatıcılığı
News and   Storytelling
2
4
0
4
7


Alan   Seçmeli 1
Field   Elective 1
2
2
0
3
5


Alan   Seçmeli 2
Field   Elective 2
2
2
0
3
5


Serbest   Seçmeli 1
Free   Elective 1
1
4
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
11
14
0
18
30
2. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
HST102
Modern   Türkiye Tarihi 2
Modern   History of Turkey 2
2
0
0
2
2
NMD202
Yeni   Medya ve Toplum 
New   Media and Society
2
2
0
3
6
NMD204
Yeni   Medyada İçerik Stratejileri
Content   Strategies for New Media
2
4
0
4
7


Alan   Seçmeli 3
Field   Elective 3
2
2
0
3
5


Alan   Seçmeli 4
Field   Elective 4
2
2
0
3
5


Serbest   Seçmeli 2
Free   Elective 2
1
4
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
11
14
0
18
30
3. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
NMD301
Dönüşümcü   Düşünce
Disruptive   Thinking
2
6
0
5
8


Alan   Seçmeli 5
Field   Elective 5
1
4
0
3
6


Alan   Seçmeli 6
Field   Elective 6
1
4
0
3
6


Serbest   Seçmeli 3
Free   Elective 3
1
4
0
3
5


Serbest   Seçmeli 4
Free   Elective 4
1
4
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
6
22
0
17
30
3. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
NMD302
Dijital   Araştırma Stüdyosu
Digital   Research Studio
2
2
0
3
6
NMD304
Dijital   Startuplar İnşa Etmek
Building   Digital Start-ups
2
4
0
4
7


Alan   Seçmeli 7
Field   Elective 7
2
2
0
3
6


Alan   Seçmeli 8
Field   Elective 8
1
4
0
3
6


Serbest   Seçmeli 5
Free   Elective 5
1
4
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
8
16
0
16
30
4. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
COMM401
Mezuniyet   Projesi 1
Senior   Project 1
2
6
0
5
8
NMD401
Yeni   Medyada Güncel Konular
Contemporary   Issues in New Media
2
2
0
3
6


Alan   Seçmeli 9
Field   Elective 9
2
2
0
3
5


Alan   Seçmeli 10
Field   Elective 10
1
4
0
3
6


Serbest   Seçmeli 6
Free   Elective 6
1
4
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
8
18
0
17
30
4. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
COMM402
Mezuniyet   Projesi 2
Senior   Project 2
2
8
0
6
10


Alan   Seçmeli 11
Field   Elective 11
2
2
0
3
5


Alan   Seçmeli 12
Field   Elective 12
1
4
0
3
5


Serbest   Seçmeli 7
Free   Elective 7
1
4
0
3
5


Serbest   Seçmeli 8
Free   Elective 8
1
4
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
7
22
0
18
30
GENEL TOPLAM
82
116
0
140
240
YENİ MEDYA BÖLÜMÜ PROJE TABANLI MÜFREDATI   ALAN SEÇMELİ DERSLER
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
NMD211
E-yönetişim   ve E-Ticaret
E-governance   and Commerce
2
2
0
3
5
NMD212
Dijital   Kültür
Digital   Culture
2
2
0
3
5
NMD213
Bilgi Güvenliği
Information   Security
2
2
0
3
5
NMD214
Büyük   Veri ve İçgörü
Big Data   and Insights
2
2
0
3
5
NMD216
Yenilikçi   Medya Laboratuvarı
Emerging   Media Lab
2
2
0
3
5
NMD311
Uygulama   Geliştirme Atölyesi
AppLab
1
4
0
3
6
NMD312
Yeni   Medyada İş Geliştirme 
Growth-hacking and New Media Business
1
4
0
3
6
NMD313
Dinamik   Web Tasarımı
Dynamic   Web Design
1
4
0
3
6
NMD314
Sosyal   Medya
Social   Media
2
2
0
3
6
NMD316
Multimedya   Laboratuvarı
Multimedia   Lab
1
4
0
3
6
NMD411
Veri Gazeteciliği
Data   Journalism
2
2
0
3
5
NMD412
Kriptopara   ve Blokzincir
CryptoCurrency   and Blokchain 
2
2
0
3
5
NMD414
Kullanıcı   Deneyimi
User   Experience
2
2
0
3
5
NMD415
Arama   Motorları ve Algoritmalar
Search   Engines and Alghoritms
1
4
0
3
6
NMD416
Dijital   Platformlar
Digital   Platforms
2
2
0
3
5
COMM302
Özel   Proje
Special   Project
0
2
0
1
3
COMM404
Portfolyo
Portfolio
0
2
0
1
3