Etkinlikler

 

Kadir Has İletişim Fakültesi Etkinlikler

Bildiri Çağrı Metni: Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler XVIII: 
Sinema ve Sinema, 4-6 Mayıs 2017, Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Sinematik temsil ve sınırları konusu sinemacılar ve kuramcılar arasında geçerliliğini hiçbir zaman yitirmeyen tartışma başlıklarından biri olmuştur. Bir yandan sinematik temsil ve temsil ettiği dünya arasında ontolojik bir bağ kurulmuş ve sinema dünyaya açılan saydam bir pencere olarak tanımlanmış, diğer yandan ise bu görüşe karşı çıkılmış ve izleyici ekranda seyrettiği dünyanın gerçekliğini sorgulamaya davet edilmiştir. Sinema izleyiciyi böyle bir sorgulamaya davet ederken, epik tiyatronun kullandığı anlatım tekniklerini ödünç almış, izleyicinin hikâye içinde kaybolmasını sağlayan ve bu nedenle anlatım araçlarının saklandığı ve görünmez kılındığı konvansiyonel stratejilerin altını oyarak, yaratım süreçlerini filmlerin içinde açık etmiştir. Kameranın varlığını ifşa etme ve ona bakarak konuşma, film içinde film yapısı, film içinde sinematik araçların gösterilmesi, metinlerin kendilerine ve başka metinlere referans vermesi gibi yollarla filmler izleyicilere maruz kaldıkları imgelerin ve seslerin kurmaca olduğunu hatırlatmış, böylelikle seyircinin metinle arasına eleştirel bir mesafe koyması beklenmiştir.

Önceleri politik filmler ve “yeni sinemalar” tarafından ticari sinemaya alternatif bir estetik olarak işe koşulan ve eleştirel düşünceyi harekete geçirdiği savunulan bu tür (reflexive) anlatım stratejileri daha sonra ana-akım sinemalar tarafından da benimsenmiş, zamanla sinemanın kendisine dönmesinde, kendisini tetkik etmesinde önemli rol oynamıştır.

18. Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı bu bağlamdan yola çıkarak Türkiye Sineması’nın kendisine ve başka sinemalara nasıl baktığını, filmlerin içinde farklı temsil geleneklerinin izlerinin nasıl sürüldüğü ve sorgulandığını tartışmaya açmayı hedefliyor. Türkiye Sineması yıllar içinde anlatım yapılarını, tiplerini, hikâye-anlatım kalıplarını ve temsil geleneklerini nasıl sorunsallaştırmıştır? “Yeni Türkiye Sineması” olarak tanımlanan 1990 sonrası sinema, kendini aynalayan anlatım stratejileri üzerinden Yeşilçam ile nasıl bir ilişki kurmaktadır? Politik sinemanın “zorunluluk” olarak tanımladığı “yaratım sürecinin filmlerin içinde açık edilme” prensibi ticari sinema, televizyon dizileri, hatta reklamlar tarafından hangi biçimlerde benimsenmekte ve izleyicinin deneyiminde ne gibi değişikliklere yol açmaktadır?

Bildiriler için bu gibi sorular ve aşağıdaki konu başlıkları ve kavramlar yol gösterici olabilir.

• Meta-Kurmaca, Film içinde Film, Film içinde Oyun
• Sinema üzerine kurmaca filmler ve belgeseller
• Kendini aynalayan, özdüşünümsel (self-reflexive), 
özgönderimsel anlatım stratejileri 
• Metinlerarasılık
• Yapıbozumcu anlatım teknikleri, Parodi, Mise-en-abyme
• Postmodernizm ve sinema
• Çağdaş Türkiye Sineması ve Yeşilçam
• Yeşilçam ve televizyon dizileri
• Sinefili ve özdüşünümsel filmler

Konferansa bireysel sunumla başvurmak isteyenlerin 300 kelimeyle sınırlı bildiri özetlerini ve en fazla 100 kelimeden oluşacak özgeçmişlerini, panel ile başvurmak isteyenlerin ise her bir sunum için hazırlanmış bildiri özetlerini, panelistlerin özgeçmişlerini ve paneli tanımlayan 200 kelimelik bir açıklama metnini 3 Şubat 2017 tarihine kadar info@tfayy.org adresine göndermeleri rica olunur.

Sadece yabancı filmlere değinen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

n

 


 

18. Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı 4-6 Mayıs 2017 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi'nde gerçekleşecek. Konferansın bu seneki başlığı "Sinema ve Sinema". Bildiri çağrısını önümüzdeki günlerde paylaşacağız.

Daha fazla bilgi için www.tfayy.org ve konferansın Facebook sayfasını https://www.facebook.com/tfayy1/?fref=ts takip ediniz.

18

 


Karışık Kaset Söyleşisi – SineHas Kulübü (5 Mayıs 2016):

https://www.facebook.com/events/1577166315907935/

1

 


 

Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler “Sinema ve Zaman” (5-7 Mayıs 2016)

Fakülteden katılımcılar: Doç. Dr. Melis Behlil, Prof. Dr. Deniz Bayraktar, Prof. Dr. Sevda Alankuş, Defne Tüzün, Elif Akçalı, Esin Paça Cengiz, Suncem Koçer, İrem İnceoğlu, Bülent Eken, Çiçek Kahraman

2

 


 

Kadın Sinemacılar ile Söyleşi (8 Mart 2016) SineHas Kulübü:

https://www.facebook.com/events/965875560147940/
Moderatör: Melis Behlil
3

 


 

İftarlık Gazoz Yönetmeni ve Oyuncularıyla Söyleşi (22 Şubat 2016) SineHas Kulübü

https://www.facebook.com/events/672819559527336/
4

 


 

Kötü Kedi Şerafettin Söyleşisi (11Şubat 2016) SineHas Kulübü etkinliği.

https://www.facebook.com/events/1040152622694575/
5

 


 

Kanadalı Sanat Yönetmeni ve Üstadı Piers Handling ile Söyleşi (6 Aralık 2015) İletişim Tasarımı Bölümü etkinliği.

6

 


 

Yönetmen Ömer Faruk Sorak ile Söyleşi (25 Kasım 2015) SineHas Etkinliği.

https://www.facebook.com/events/533636466786512/
7

 


 

Kurtuluş Dizisi Gösterimi ve Rutkay Aziz ile Söyleşi (26 Ekim 2015) SineHas etkinliği.

https://www.facebook.com/events/1629790273977491/
8

 


 

Delilik Ülkesinde Film Okumaları (17 Nisan 2015) SineHas etkinliği.

https://www.facebook.com/events/1609502652613764/
9

Yönetmen Söyleşileri: Zeki Demirkubuz (24 Kasım 2016)

https://www.facebook.com/events/1617620541874643/

17

 


Köprüde Buluşmalar Film Gösterimleri ve Söyleşileri (17 Şubat 2015) Sinehas etkinliği.

https://www.facebook.com/events/867897983232970/
10

 


 

Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı XVI:

Sinema ve Ses (7-8-9 Mayıs 2015)

Katılımcılar: Defne Tüzün, Deniz Bayraktar, Melis Behlil, Esin Paça Cengiz

 


 

Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek Filmi Gösterimi ve Yönetmen ile Söyleşi (17 Aralık 2014)

11

 


 

Behzat Ç. Ankara Yanıyor Gösterimi ve Söyleşi (19 Kasım 2014) SineHas etkinliği.
12

 


 

Mimarlık ve Sinema Konferansı  (11 Nisan 2016-SALT GALATA)

Düzenleyen: İstanbul Serbest Mimarlar Derneği
Melis Behlil konuşmacı: https://www.facebook.com/events/456127994582359/
13

 


 

Digiturk Moviemax Oscar HD kanalı 88. Oscar Ödül Töreni Yorumları (28 Şubat)

Melis Behlil canlı yayında katılımcı:
http://www.digiturk.com.tr/digihaber/heyecanla-beklenen-oscar-gecesi-digiturkte
14

 


 

15. !f İstanbul Bağımsız Filmler Fesitvali “!f Küçük Sohbetler&Müdahaleler” Bölümü, “Field of Vision: Aktivizim, gazetecilik ve yaratıcı belgeseli bir araya getiren bir platform” Söyleşisi (23 Şubat 2016-DEPO)

Melis Behlil moderatör:
http://www.ifistanbul.com/if-etkinlikler/field-of-vision-aktivizim-gazetecilik-ve-yaratici-belgeseli-bir-araya-getiren-bir-platform/5783/
15


 

Nereden Geldik Buraya Sergisi kapsamında Melis Behlil ve Yeşim Burul konuşması: “Petrol’den Opera’ya, Halay’dan Halley’e” (18 Kasım 2015-SALT Beyoğlu, Açık Sinema)

Melis Behlil konuşmacı: http://www.artfulliving.com.tr/gundem/nerden-geldik-buraya-sergisi-kapsaminda-paralel-etkinlikler-i-4247

 


 

Melis Behlil 47. SİYAD Ödüllerinde Siyad Başkanı olarak Açılış Konuşması yapmıştır. (11 Mart 2015):

http://www.ntv.com.tr/sanat/siyad-yilin-ve-yuzyilin-en-iyi-filmlerini-acikladi,rEvkhStBKkaMRi-GZ3yTXQ
a