İletişim Fakültesi Çift Anadal Programı (ÇAP)

Çift Diploma programı ile mezuniyet sonrası iş yaşamında bir adım önde olun.

Programın amacı:

kaydoldukları lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almalarını sağlamaktır. Çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. yarıyılı başında başvurular alınır. Öğrencilerin programa başvurdukları yıla kadar kendi lisans programlarını başarıyla tamamlamış olmaları, not ortalamalarının en az 3.00/4.00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst yüzde 20’de bulunmaları gerekmektedir. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde 20’de yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

Yandal Programı:

Öğrencilerin bu programa başvurabilmek için genel not ortalamalarının 2.50/4.00 olması ve anadal lisans programında aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları gerekmektedir. Kontenjanı açıklanan yandal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 6. yarıyılının başında başvurulabilir. Programı başarıyla bitiren öğrencilere yandal sertifikası verilir.

Uzmanlık Belgesi:

İstenildiği takdirde, Halkla İlişkiler, Radyo, Televizyon ve Sinema, Yeni Medya bölümlerine özgü olmak üzere 3. sınıftan itibaren sunulan ders havuzu içinden yapılan seçimlerle uzmanlık patikalarından birisi izlenebilir. Bu durumdaki öğrencilere diploma yanında ayrıca bir de uzmanlık belgesi verilmektedir.