Meslek yüksek okulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş sınavı (DGS) için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranmaktadır. O yıl son sınıfta olup staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilirler.

Açıköğretim ve meslek yüksekokullarının ön lisans programlarından mezun olanlardan kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına devam etmek isteyenlerin bu sınava girmeleri gerekmemektedir. Bu durumdaki adaylar kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkına sahiptirler.

Açıköğretim dahil dört yıl veya daha uzun süreli olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olan öğrenciler DGS’ye başvuramazlar.

Dikey geçiş sınavına başvuru işlemleri; ÖSYM http://www.osym.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda ya da başvuru merkezlerine gidilerek yapılmaktadır.


Kayıt

Kadir Has Üniversitesi Lisans Programlarına Dikey Geçiş ile kayıt olabilmek için; Dikey Geçiş Sınav sonucunda ÖSYM tarafından yerleştirme yapılması gerekir.

Yerleştirme sonucunda kayıt hakkı kazananların, ilan edilen kayıt tarihlerinde Üniversitemize bizzat gelerek kayıt yaptırmaları gerekir.

Kayıt yeri: Kadir Has Caddesi Cibali/İSTANBUL

2018 DGS Kayıt Tarihleri: 21-27 Eylül 2018

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Üniversiteye Giriş Sonuç Belgesi

ÖSYM web sitesinden çıktısı alınan yerleştirme sonuç belgesi

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Fotoğraf

3 adet fotoğraf (her birinin arkasına ad ve soyad yazılmış)

 • İkâmetgâh Belgesi veya Beyanı

Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğünden alınan belge veya dilekçe ile beyan

 • Askerlik Belgesi
  1. Askerlik görevinden muaf ise, askerlik muafiyet belgesinin kopyası
  2. Askerlik görevini tamamlamış ise terhis belgesinin kopyası
  3. 1996 ve daha önce doğumlu erkek öğrencilerin ise belge getirmesi gerekmektedir.
  • Diploma
  1. Lise diplomasının aslı
  2. Ön Lisans diplomasının aslı (yeni mezunlar için diplomalar tanzim edilmemiş ise asıl geçici mezuniyet belgesi)
  • Not Belgesi ve Ders İçerikleri

  Daha önce öğrenim görülen ve/veya Ön Lisans diploması alınan yükseköğretim kurumundan alınan notlar ve not sistemini gösteren not belgesi ile derslerin kredi, saat ve içeriklerini gösterir belge onaylı ve mühürlü olarak kayıt işlemleri sırasında teslim edilecektir.

  • İngilizce Yeterlik Belgesi

  Bilgi İçin http://www.khas.edu.tr/2220/ingilizce-yeterlik

  • Öğrenim Ücreti Ödendi Belgesi

  Öğrenim ücretinin tamamını kayıt sırasında ödeyenlere %6 indirim uygulanır. Akbank, Garanti Bankası, HSBC Bank, İş Bankası ve Vakıfbank kredi kartlarına peşinatsız ve vade farksız 9 eşit taksit yapılabilir. Peşin ve kredi kartı ödemeleri dışında öğrenciler yıllık öğrenim ücreti ödemelerini, üniversite ile anlaşmalı bankalar ile kredili mevduat hesabı sözleşmesi düzenlenmesi koşulu ile dörtte biri peşin, kalanı 6 taksit olarak ödeyebilirler. Peşinatın kayıt sırasında yatırılması ve kayıt anında öğrenci veli/kefilinin de hazır bulunması gerekmektedir. Taksitlendirme yaparak ödeyecek öğrencilerimizin kefillerinden kayıt esnasında hesap açılışında, bankalar tarafından istenen belgeler: İkametgah belgesi, Nüfus Cüzdanı, Ücretli ise, maaş bordrosu; serbest meslek sahibi ise, vergi levhası ve Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi.

  Önemli Bilgiler:

  • İlk kayıt işlemi aday tarafından bizzat yapılır. Ancak haklı ve geçerli mazereti olanlar, noterden vekalet verdikleri kişiler aracılığı ile belirtilen kayıt tarihleri içerisinde kayıt yaptırabilir.
  • Posta ile gönderilen belgeler kabul edilmez ve kayıt yapılmaz.
  • Kayıt için istenilen belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
  • Eksik belgelerle kayıt yapılmaz. Sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan, üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen veya gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran kişinin kaydı iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır.
  • Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan aday, herhangi bir hak iddia edemez ve kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

  Dikey Geçiş ile Gelen Öğrenciler İçin Uygulama Esasları

  Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere, önlisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden, krediler dikkate alınarak, eşdeğer kabul edilenlere muafiyet verilir ve ders planına göre alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı ve intibakı yapılarak eğitime devam hakkı verilir.

  Öğrenim dili İngilizce veya İngilizce ağırlıklı olan programlara kayıt olan öğrencilerin İngilizce dil bilgilerinin yeterlik ve sınıflandırması, her eğitim-öğretim yılı başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı ile belirlenir. İngilizce Yeterlik Sınavı sonucuna göre başarılı olanlar ile Kadir Has Üniversitesi yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler doğrudan Lisans Programına başlarlar.