EĞİTİM ÜCRETLERİ:

2018-2019 Eğitim Yılı Öğrenim Ücretleri için tıklayınız.

Burslar:

2018-2019 Eğitim Yılı Tüm Burs kategorileri hakkında bilgi almak için tıklayınız.
Üniversitemiz tarafından ÖSYM Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndaki burslar dışında farklı başlıklarda da pek çok öğrenciye burs imkanı sağlanmaktadır. İletişim fakültesini tercih edecek adaylarının faydalanabileceği bursları bu sayfada inceleyebilirsiniz.

ÖSYM Burslarımız Hakkında:

Üniversiteye Giriş Üstün Başarı Bursu(Tam Burslu):

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “tam burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih edildiğinde Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerden eğitim ücreti alınmaz.

Üniversiteye Giriş Başarı Bursu(%75 Burslu):

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “%75 burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretinden %75 oranında indirim uygulanır.

Üniversiteye Giriş Başarı Bursu(%50 Burslu):

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “%50 burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretinden %50 oranında indirim uygulanır.

Üniversiteye Giriş Başarı Bursu(%25 Burslu):

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “%25 burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretinden %25 oranında indirim uygulanır.

Kadir Has Üniversitesi’nin Burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan Üniversiteye Giriş Üstün Başarı ile Üniversiteye Giriş Başarı Bursları; karşılıksız olup, sadece öğretim ücretini kapsamakta ve eğitim süresindeki başarı düzeyinden bağımsız olarak, zorunlu yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için en çok 2 yıl (4 yarıyıl), önlisans düzeyinde en çok 3 yıl (6 yarıyıl), lisans düzeyinde en çok 6 yıl (12 yarıyıl) süreyle kesintisiz devam eder.

Kadir Has Bursu:

Burslu veya ücretli lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden;

ÖSYS sıralamasında

  • Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ), Eşit Ağırlık (EA) puan türlerinde;
  • ilk 100 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere ayda 2.500 TL;
  • ilk 500 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere ayda 2.000 TL;
  • ilk 1000 (Dil puan türü hariç ) içinde yer alan öğrencilere ayda 1000 TL;
  • ilk 3000 (Dil puan türü hariç ) içinde yer alan öğrencilere ayda 500 TL;

eğitim desteği sağlanır.

Kadir Has Bursu bir eğitim yılında 9 ay süre ile ödenir ve normal öğrenim süresince devam eder. Bu süre yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için 5 yıl, fakültelerin birinci sınıfına başlayan öğrenciler için 4 yıldır.

Kadir Has Bursunu kesintisiz alabilmeleri için öğrencilerin derslere kayıtlı olması derslere devam koşulunu yerine getirmesi ve genel not ortalamasının 1.80’in altına düşmemesi şarttır. Genel Not ortalaması 4.00 üzerinden 1.80’in altına düşürenlerin bursları, ortalaması 1.80 üzerine çıkana kadar askıya alınır.

Lise Başarı Bursu

Türkiye Genelinde akademik başarıları yüksek liselerden mezun olan ve Kadir Has Üniversitesi lisans programlarını ilk 3 tercihlerinde belirterek bu programlardan herhangi birine yerleşen öğrencilere mezuniyet yıllarına bakılmaksızın %50 oranında indirim sağlanır. Her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenen liselerden mezun olan öğrencilere sağlanan Lise Başarı Bursu, Üniversiteye Giriş Başarı Bursu ile birleştirilemez bu durumda en yüksek olan burs geçerli olur.

Detaylı bilgi için aşağıdaki iletişim adreslerine ulaşabilirsiniz.

Sevda ZAİM AYDINLI  (Rehber Öğretmen) 0212 533 65 32 (1223) sevday@khas.edu.tr
Esma BOĞAZLIYAN (Rehber Öğretmen) 0212 533 65 32 (1224) esmab@khas.edu.tr

Tercih Bursu

Kadir Has Üniversitesi önlisans ve lisans programlarını ilk 3 tercihlerinde belirterek, bu programlardan herhangi birine yerleşen öğrencilere eğitim ücretinden %25 oranında indirim olarak uygulanır. Tercih Bursu Kadir Has Bursu dışındaki burs/ indirimler ile birleştirilemez.

Kadir Has Meslek Yüksekokulu Mezunlarına DGS Bursu:

Üniversitemiz  Kadir Has Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulu  mezunlarına,  DGS sınavı ile Kadir Has Üniversitesi Lisans programlarına yerleşmeleri durumunda, eğitim ücretinden %40 oranında indirim yapılacaktır.

Dikey Geçiş Bursu

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Kadir Has Üniversitesi Lisans programlarını ilk 3 tercihlerinde seçen ve yerleşen öğrencilere, eğitim öğretim ücretinden %30 oranında indirim sağlanır.

IB - Abitur - Matura Bursu:

Fakültelere yerleşen öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diploması toplam notu 32-37 arasında olan öğrencilerden eğitim ücretinin yarısı;  38 ve üzerinde olanlardan tümü; Abitur diploma notu iki veya daha iyi olan öğrencilerden öğretim ücretinin yarısı; Maturada üstün başarı gösteren öğrencilerden eğitim ücretinin tümü alınmaz.

Spor Bursu:

İngilizce Hazırlık, Önlisans ve Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyen ve Üniversite adına yarışlara katılabilecek olanlara değerlendirmeler sonrası verilir.

Khas Onur Bursu:

Her akademik yıl bitiminde, programı gereği o akademik yılda yarıyıllar bazında sorumlu olduğu kredi yükünü alarak zorunlu ve seçmeli tüm dersler ile Fakültesi tarafından belirlenen staj ve diğer tüm çalışmaları başarıyla tamamlamış, yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 veya üzeri olan ve kendi fakültesindeki öğrenciler arasında ilk yüzde beşlik dilime girmeyi başaran öğrenciler, bir sonraki akademik yıl ile sınırlı olmak üzere Khas Onur Bursuna hak kazanırlar.

Kadir Has Üniversitesi tarafından sağlanan burslardan birden fazlasına hak kazanan öğrenciler burslardan en yüksek olanını alırlar.

Üniversitemizin ABD’de Montana State University ve Purdue University Indianapolis ile çift diploma verme anlaşmaları vardır. Başvuru koşullarını yerine getiren öğrenciler, 4 yıllık eğitimlerinin 2 yılını Kadir Has Üniversitesi’nde, 2 yılını da belirtilen üniversitelerden birisinde okuyarak, her iki üniversitenin de diplomasını almaya hak kazanabilirler.

İngiltere’de Coventry Universitesi ile olan çift diploma anlaşması çerçevesinde başvuru koşullarını yerine getiren İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonomi, İşletme bölümleri) ve İletişim Fakültesi (Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim Tasarımı, Yeni Medya, Reklamcılık ve Radyo, Televizyon ve Sinema bölümleri) öğrencileri 3 yıl Kadir Has Üniversitesi’nde, 1 yıl Coventry Üniversitesi’nde eğitim görerek çift diploma alabilirler.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi altında bulunan Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerinde kayıtlı öğrenciler tercihlerine göre 6. Yarıyıl (3.yıl) veya 7. Yarıyıldan (3,5. yıldan) sonra New York Institute of Technology’ye (NYIT) gidip, gittikleri yarıyıla göre 4 ve ya 5 yarıyıl okuyarak Kadir Has üniversitesi’nden Lisans Diploması, NYIT’den ise Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Başvuru koşulları ve detaylı bilgiler üniversitenin Uluslararası İşbirliği ve Eğitim Ofisinden sağlanabilir.

Kadir Has Üniversitesi’nde eğitim; Fakülteler ve Adalet Meslek Yüksekokulunda Cibali Kadir Has Kampüsünde, Kadir Has Meslek Yüksekokulunda Selimpaşa Kampüsünde, Hazırlık Sınıflarında ise Bahçelievler Kampüsünde yapılmaktadır.

Barınma/ Yurt Bursu:

İstanbul dışından gelerek barınma imkanından yararlanmak isteyen ilk 3000’den yerleşen öğrencilere üniversitenin öğrenci konukevinde 3 kişilik odalarda ücretsiz barınma imkanı sağlanır. Yer verilememesi durumunda 250 TL aylık barınma yardımı yapılır. Barınma yardımı bir eğitim yılında 9 ay süre ile ödenir. Barınma imkanı normal öğrenim süresince devam eder. Bu süre yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için 5 yıl, fakültelerin birinci sınıfına başlayan öğrenciler için 4 yıldır.