TÜBİTAK Projesi Yüksek Lisans Bursiyeri İlanı

İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Melis Behlil tarafından yürütülmekte olan 121K238 No’lu “Sinemasal Sanal Gerçeklikte İzleyicinin Konumlandırılması” başlıklı TÜBİTAK projesinde çalışmak üzere bir adet yüksek lisans öğrencisi 6 ay süreyle burslu olarak desteklenecektir.

Proje Hakkında

Proje sanal gerçeklik (SG) filmlerinde izleyicinin dikkat mekanizmalarıyla anlatıyı nasıl şekillendirdiğine dair hem kuramsal hem de uygulamalı bilgi üretmeyi hedeflemektedir. SG’in çerçeve gibi bir araçla sınırlanmayan görsel yapısıyla izleyiciye istediği yere bakma, interaktif özellikleri itibarıyla da anlatı sıralamasını düzenleme olanaklarından dolayı klasik sinemanın pasif izleme deneyimine kıyasla, SG daha aktif izleme deneyimi sağlar. Seyircinin bakışını, bir başka ifadeyle dikkat mekanizmalarını araçsallaştırarak gerçekleştirilecek bir filmin ardından projenin ikinci aşamasında anlatının SG filmlerinde dikkat mekanizmalarıyla nasıl şekillendiğini nicel ve nitel yöntemleri bir arada kullanarak inceleyen bir izleyici araştırması yapılacaktır.

Projede çalışacak yüksek lisans öğrencisinden beklenenler:

Proje kapsamında gerçekleştirilecek 360° filmin Unity, Unreal veya başka platformlar kullanarak etkileşimli altyapısını kurmak,

Bakış yönüne göre anlatının akışını düzenleyecek tekniklerin Unity, Unreal veya başka platformlar kullanarak düzenlenmesi.

Bursiyerin;

Unity, Unreal veya diğer oyun motorlarına hakim olması,

Temel sinematografi bilgisine hakim olması

HTC Vive Pro Eye sanal gerçeklik başlıklarında eye-tracking uygulamalarına aşina olması,

İstanbul’da ikamet etmesi,

Herhangi bir işte çalışmıyor olması beklenmektedir.

Projede yer alacak yüksek lisans öğrencisine TÜBİTAK bursiyer ücreti 7.275 TL ve KHAS öğrencisi olmasında durumunda Kadir Has katkı payı 2.000 TL olmak üzere toplam 9.275 TL / aylık burs verilecektir.

Başvuracak adayların resatfuat.cam@khas.edu.tr adresine akademik özgeçmiş ve yukarıda belirtilen şartlarla ilgili değerlendirmelerini yollamaları gerekmektedir.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.