XXII. Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı: Sinema ve Kadın

11 Mayıs 2023 - 13 Mayıs 2023
09:30 - 18:00
Sinema A

Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler (TFAYY) Konferansı’nın 22.’si 11-13 Mayıs 2023 tarihlerinde “Sinema ve Kadın” başlığı ile düzenleniyor. Bu yıl Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nün ev sahipliği yapacağı konferans, toplumsal cinsiyet ve sinema çalışmaları kesişiminde Türkiye sineması tarihi yazımını, eleştiri kültürünü, dönemleri, yıldızları, kadınların çektiği filmleri, kadınları konu eden filmleri, üretim kanallarını, iş gücünü, geçmişi ve bugünü detaylıca tartışan bir programdan oluşuyor.

Üç güne yayılan ve toplamda beş akademik oturum ile üç sektör panelinden oluşan konferans programında, sinema ve ayrıca belgesel sektöründe çalışan kişilerle, sinema ve televizyon araştırmacılarının bir araya gelmesi sağlanarak bahsi geçen konularda hem teorik hem pratik alanlarda görüşler paylaşılacak.

Bahsedilen sektör panelleri kamera arkası çalışan kadın sinemacılardan oluşacak ve sektörde toplumsal cinsiyete dayalı emek eşitsizliği, fon ve desteklerdeki dengeler, film ve belgesel yapım ağlarının yapıları gibi konularda çözüm ve öneri odaklı olacak. Bunun yanı sıra konferansın iki ana konuşmacısı, Prof. Patricia White ve yapımcı Elhum Shakerifar, toplumsal cinsiyet ve sinema üzerine global bir perspektif sunacak.

Konferansın son gününde, bu yılın temasını da belirlemiş olan KHAS Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Akçalı tarafından yürütülen “Türkiye Ekranlarında ve Kamera Arkasında Kadın: Temsilin ve İş Gücünün Güncel (2017-2021) Görüntüsü” başlıklı TÜBİTAK projesinin ara sonuçlarının paylaşılacağı bir oturum düzenlenecek.

Bu araştırma projemiz, Türkiye ekranlarındaki güncel kadın temsillerinin ve kamera arkasındaki kadın iş gücünün çeşitliliğini ve niceliğini ortaya koymayı hedefliyor. Bu doğrultuda, Türkiye’de 2017-2021 yıllarında sinema salonlarında ya da ulusal festivallerde gösterime girmiş tüm kurmaca filmler, en çok izlenen 7 ulusal kanalın prime-time aralığında yayınlanmış tüm diziler ve dijital platformların seçkisine alınmış tüm orijinal yapımlar taranıyor. Bu tarihler arasında seyirci ile buluşmuş toplamda 600 filme ve 313 diziye içerik analizi uygulanarak, ekiplerdeki iş gücü oranı ve meslek dağılımı toplumsal cinsiyete göre hesaplanıyor.

TFAYY XXII Program Kurulu:

  • Ayça Çiftçi (Bilgi Üniversitesi)
  • Defne Tüzün (Kadir Has Üniversitesi)
  • Elif Akçalı (Kadir Has Üniversitesi)
  • Esin Paça Cengiz (Kadir Has Üniversitesi)
  • İrem İnceoğlu (Kadir Has Üniversitesi)
  • Özlem Güçlü (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

TFAYY XXII Düzenleme Komitesi:

  • Elif Akçalı
  • Ruken Doğu Erdede
  • Gülçin Çaktuğ Kurt
3. Film Festivalleri Sempozyumu