KHAS EĞİTİM MODELİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNDE!

1. sınıfta Çekirdek Program ile evrensel değerleri aktarıyor ve özgürce düşünen bireylerin ihtiyacı olan her türlü düşünme biçimini kazandırıyoruz
2. sınıftan itibaren Proje Tabanlı Eğitim ile ders programlarımızı öncü sektör temsilcilerinin işbirliğinde hazırlıyor, teorik bilgileri proje geliştirme süreçlerine yediriyor, her öğrenciye birer akademik ve sektörel mentor sunuyoruz
4780
Öğrenci
16033
Mezun
110
ERASMUS ANLAŞMASI
9
FARKLI BURS

Etkinlikler

Twitter