Dr. Öğr. Üyesi Balca Arda’ya TÜBİTAK 2515-COST Programı Kapsamında Proje Desteği

18 Aralık 2023

Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğretim üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Balca Arda’nın yürütücülüğünü üstlendiği “İstanbul’u Dijital Oyunlaştırma Tasarımı ile Depreme Hazırlamak: Afete Hazırlığın Yaygın Bir Gündelik Pratiğe Dönüştürülmesi için Katılımcı Eylem Araştırması” başlıklı projesi 2515-COST Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

“Grassroots of Digital Europe: from Historic to Contemporary Cultures of Creative Computing (GRADE)-CA21141” aksiyonunda MC Member olarak görev alan Dr. Arda’nın 2515 kapsamında 1001 niteliğinde sunduğu bu projenin amacı, deprem kuşağındaki ülkelerde gündelik hayatta yaygın olarak kullanılabilecek, İstanbul saha çalışması ile hazırlanmış afet öncesi ve sonrası aşamalarını içeren bir deprem hazırlığı mobil oyunlaştırma uygulaması tasarımı yapmaktır.

Dr. Arda’yı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.