Prof. Dr. Metin Kozak’tan Üç Kitap

İletişim Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Metin Kozak’ın eş-editörlerinden olduğu 3 kitap yakın zamanda raflardaki yerini aldı.

International Case Studies in Tourism Marketing

Editörler: Gürhan Aktaş, Metin Kozak; Routledge, 2022, 268 sf.

Özellikle son yirmi yılda dünyada artan turizm programlarına paralel olarak kitap ve makale sayısı da ciddi oranda artış göstermektedir. Diğer taraftan, yürütülen dersleri destekleyerek öğrencilerin konuları anlamalarına katkı sunacak ve öğretim elemanlarına ders anlatımında ışık tutacak yardımcı kaynaklara duyulan ihtiyaç da giderek artmaktadır. Bu anlamdaki bir boşluğu doldurmak amacıyla hazırlanan bu kitabın amacı, turizm pazarlaması ile ilgili farklı türde ve alanındaki uzmanlar tarafından hazırlanan örnek olayların listesini bir bütün olarak öğrencilere ve öğretim elemanlarına sunmaktır. Toplam 27 örnek olayın bulunduğu esere 42 yazar katkıda bulunmuştur. Kitap, “Routledge International Case Studies in Tourism” başlıklı serinin ilk yayını olup önümüzdeki yıllarda turizm ile ilgili farklı alanlardaki örnek olayları içeren yeni kitaplar ile devam edecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Chinese Outbound Tourist Behavior: An International Perspective

Editörler: Jun Wen, Metin Kozak; Routledge, 2022, 280 sf.

Çin, özellikle son yirmi yılda büyük bir ivme yakalayarak uluslararası turizm hareketlerinin önemli bir pazarı haline gelmiştir. Yakın zamanda hem turist gönderen hem de turist kabul eden ülkeler sıralamasında liderliği ele geçirmesi beklenen Çin, akademi için de önemli bir araştırma konusudur. Pandeminin çıkış kaynağı olmasının yanı sıra salgından en çok etkilenen ülke olması nedeniyle Çinli turist davranışlarının araştırılması ve bir kitap altında toplanması da ihtiyaç haline gelmiştir. Toplam 16 bölümden oluşan ve 11 ülkeden 33 yazar tarafından katkıda bulunulan bu kitap, ülke dışına seyahat eden Çinli turistleri diğer pazarlardan ayıran temel davranış özelliklerinin yanı sıra davranışlarında gelecek dönemlerde meydana gelebilecek olası değişimleri ele almaktadır. Eserin hem turizm akademisi hem de turizm sektörü için yararlı olacağı düşünülmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Handbook on Tourism, Public Health and Wellbeing

Editörler: Robin Nunkoo, Jun Wen, Metin Kozak; Edward Edgar Publishing, 2022, 312 sf.

Pandeminin ortaya çıkardığı ihtiyaçlardan bir tanesi de turizm ve seyahat endüstrisini yakından ilgilendiren halk sağlığı ile ilgili sert önlemlerin alınması olmaktadır. Önceden turizm ve iyioluş arasında doğrudan bir ilişki kurulurken, pandemi sonrası günümüzde bu iki kavramın arasında önemli bir unsur olarak halk sağlığı yer almaya başlamıştır. Toplam 17 bölümün yer aldığı kitapta turizm, halk sağlığı ve iyioluş arasındaki ilişki, disiplinlerarası açıdan, hem turistler hem de yerel halk tarafından ele alınmıştır. 16 ülkeden alanında uzman 41 yazar tarafından kaleme alınan bölümlerin oluşturduğu kitabın editörleri de Avustralya, Mauritius ve Türkiye’nin oluşturduğu uluslararası bir özelliğe sahiptir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.