TÜBİTAK 2559 Projesi Doktora Bursu Duyurusu

TÜBİTAK 2559-TÜBİTAK MOESTD (Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknolojik Kalkınma Bakanlığı) İkili İş Birliği Çağrısı kapsamında desteklenen “TV Series: A Comparative Perspective: From Geopolitics to Geocriticism Serbia and Turkey” başlıklı araştırma projesinde çalışmak üzere 1 doktora öğrencisi görevlendirilecektir. Doktora öğrencisinin projeye 1 Eylül 2022’de katılması ve 11 ay çalışması beklenmektedir.

Projede, Balkan bölgesinin jeopolitiği ve Sırbistan ile Türkiye’nin jeopolitik ilişkileri incelenmektedir. Balkanlar’da ortak coğrafyalara, tarihlere ve kültüre sahip olan Sırbistan ve Türkiye, dizilerde yer alan duygular ve onlar aracılığıyla okunan gerçek ve hayali yerlere yapılan göndermeler temelinde ele alınacaktır. Türkiye ve Sırbistan menşeli dört tür dizi çiftinin karşılaştırmalı analizine odaklanılmaktadır. Her iki ülkede de diziler aracılığıyla inşa edilen, değiştirilen ve aktarılan ulusal, kültürel tahayyül ve onun alınışı; ulusal ve ulusötesi kimlikler, geçmişin ve gündelik hayatın temsili; TV dizilerinde jeopolitiğin nasıl işlediği, yükselen jeoeleştiri kavramı aracılığıyla incelenecektir.

Bursiyer, tercihen İletişim Bilimleri programında yer alan, sosyal bilimler altyapısına ve disiplinlerarası çalışma yaklaşımına sahip adaylar arasından seçilecektir.

Bursiyer projenin odak grup çalışmasında, veri analizinde ve derinlemesine sektör görüşmelerinde aktif olarak rol alacağı için bu metotlar hakkında bilgisi veya deneyimi olan adaylar tercih edilecektir.

Projede çalışacak doktora öğrencisinin;

  • Televizyon dizileri konusunda ilgi ve bilgiye sahip, tez çalışmasını bu alanda yapmak konusunda istekli,
  • Bu alanda projenin beklentisi doğrultusunda akademik makale yazabilecek düzeyde İngilizce yeterliliğine sahip,
  • Proje sürecini arşivlemek, bütçe takibi ve proje raporlarını hazırlamak konularında tecrübeli,
  • MS Office, temel bilgisayar ve tercihen veri analizi yazılımlarına hakim,
  • Uluslararası iki araştırma ekibinin çalışma sürecinin koordinasyonunu yürütebilecek düzeyde örgütsel iletişim becerilerine sahip olması,
  • Tam zamanlı işe devam edecek şekilde İstanbul’da ikamet etmesi gerekmektedir.

Projede yer alacak doktora öğrencisine, TÜBİTAK bursiyer ücreti olarak 7.500 TL ve KHAS öğrencisi olması durumunda Kadir Has katkı payı olmak üzere 3.000 TL, toplam 10.500 TL / aylık burs verilecektir. Bu ücretler herhangi bir kurumda çalışmayan öğrenciler için geçerli olup çalışan öğrenciler için değişiklik göstermektedir.

Proje hakkında daha detaylı bilgiye https://tsts.khas.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Projeye başvurmak isteyen bursiyer adaylarının İngilizce CV, niyet mektubu ve İngilizce seviyelerini gösteren belgelerini 12 Eylül saat 17.00’ye kadar Fatma Memici’ye (20161305003@stu.khas.edu.tr) iletmeleri beklenmektedir

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.