Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı XXI: Sinema, Marjinal, Minör ve Yerel

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliği ve Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi evsahipliğinde 21.’si gerçekleştirilecek olan Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı, 21-23 Ekim tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenleniyor.

Konferansın tüm oturumları için tek bir bağlantı, ID numarası ve şifresi oluşturuldu. Oturumlara kayıt yaptırmak ve katılmak için aşağıda yer alan bağlantıyı veya ID numarasını ve şifresini kullanabilirsiniz.

Oturumlara katılım için aşağıdaki link üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz:

https://us02web.zoom.us/j/81020412348?pwd=N1ZOcE92TmxSWFNaeFhOMzg4dGFTZz09

Zoom ID: 810 2041 2348 Şifre: TFAYY2021 

KONFERANS PROGRAMI

BİRİNCİ GÜN
21 Ekim 2021, Perşembe

09:30–10.00 Açılış Konuşmaları
Deniz BAYRAKDAR (Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul)
Nüket ELPEZE ERGEÇ (Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi, Adana)
Aydın ÇAM (Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi, Adana)

10:00–11:15 Davetli Konuşmacı
Moderasyon: İlke ŞANLIER YÜKSEL (Çukurova Üniversitesi, Adana)

Cinema as an Ottoman Heritage in Greek Thessaloniki: Towards a Transnational History of Distribution, Exhibition and Cinemagoing in the Eastern Mediterranean and the Balkans
Mélisande LEVENTOPOULOS (University Paris VIII, Paris)

11:45–13:00 Panel I: TAŞRA
Moderasyon: Ayşe TOY PAR (Galatasaray Üniversitesi, İstanbul)

Osmanlı Taşrasında Film Gösterimleri
Özde ÇELİKTEMEL-THOMEN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara)

Türkiye’de Taşraya Sesli Sinemanın Gelişi
Özge ÖZYILMAZ (Bilim Üniversitesi, Ankara)
Özde ÇELİKTEMEL-THOMEN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara)

Taşradan Önce Köy Vardı: Yeşilçam’da Köy ve Köylüler
Savaş ARSLAN (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir) 

14:00–15:30 Panel II: KASABA
Moderasyon: Aydın ÇAM (Çukurova Üniversitesi, Adana)

Yitip Giden Seyir Deneyimleri: Batman Yılmaz Güney Sineması Örneği
Murat Barzan TOPRAK (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul)

Bir Nahiye Sinemacısı ve Seyircilerinin Gözünden Sinemanın Toplumsal Yeri: Ahmetli Özelinde Bir Sözlü Tarih Çalışması
Esra GÜNGÖR KILIÇ (Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara)

Kırsalda Sinemayla Hatırlamak: Alucra’dan Sinema Deneyimleri
Mehtap ÖZSOY (Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara)

1950–1980 Yılları Arasında Bolu İl Merkezindeki Sinema Deneyimleri
Zeynep ÖZARSLAN (Çukurova Üniversitesi, Adana)

16:00–17:15 Panel III: ADA
Moderasyon: Kıvanç TÜRKGELDİ (Çukurova Üniversitesi, Adana)

Kıyıdan Yükselen Sesler: Yazlıkçı Kısalar
Ahmet TOĞAÇ (Marmara Üniversitesi, İstanbul)

1960–1970 Yılları Arasında İmroz–Gökçeada’da Yaşayan Rumların Film Gösterim ve Seyir Pratikleri
Ayşe TOY PAR (Galatasaray Üniversitesi, İstanbul)
Gülsenem GÜN (Galatasaray Üniversitesi, İstanbul)

Türk Sinemasının Kıbrıs Türk İzleyicisiyle Buluşma Serüveni: 1950’li Yıllar Dağıtım, Gösterim ve Seyir Pratikleri
Barçın BOĞAÇ (Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa)

İKİNCİ GÜN
22 Ekim 2021, Cuma

10:00–11:15 Panel IV: ETNOGRAFİ
Moderasyon: Esin PAÇA CENGİZ (Kadir Has Üniversitesi, İstanbul)

Kültürel Kimlik, Temsil ve Oto-Etnografi: İzmir Örneğinde Bir Roman Filmi
Ayça TUNÇ COX (Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir)
Ozan UŞTUK (Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir)

Deneyimin Hatırası ile Hatıranın Anlattığı: Sözlü Belgeler ve Duygular
Aynülhayat UYBADIN (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

Yerellik, Yeni Maddeselcilik ve Sinema: Türkiye’de Duyusal Etnografik Sinema Pratikleri
Ekin PINAR (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara) 

11:45–13:00 Panel V: ŞEHİR
Moderasyon: Elif AKÇALI (Kadir Has Üniversitesi, İstanbul)

Sinemalı Apartmanlar, Apartmanda Sinemalar: Seyir Mekânları Tarihine Mimari Bir Yaklaşım (Ankara, 1965–1980)
Elif KAYMAZ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara)

Bursa Sinema Tarihinin Sessiz Tanığı: Şark-Şafak-Saray Sineması
Ali Sait LİMAN (Uludağ Üniversitesi, Bursa)

Sinemasal Adana’nın Umut ve Endişe Filmlerinde Yer Alan Sinemasal Mekânlarla Haritalanması
Olgu YİĞİT (Çukurova Üniversitesi, Adana) 

14:00–15:30 Panel VI: MİNÖR
Moderasyon: Özge Nilay ERBALABAN GÜRBÜZ (Çukurova Üniversitesi, Adana)

Yerel Film Üretiminin Olanakları: Mikrosinema Mümkün mü? Çukurova (Mersin–Adana) Örneği
Hakan ERKILIÇ (Mersin Üniversitesi, Mersin)
Onur AYTAÇ (Mersin Üniversitesi, Mersin)

Minör Sinemada Kürtçe İmkânlar Yaratmak: Ali Kemal Çınar Sineması
Aylin GENÇ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara)

Zer ve Gitmek: Benim Marlon ve Brondom Filmlerinde Majör Sinemadan Kaçış Çizgileri: Minör Sinema Çerçevesinde Bir Tartışma
Mehmet Özkan YILDIRIM (Marmara Üniversitesi, İstanbul)

Belgesel Sinemanın Minör Alt-Türü Olarak Deneme Filme Yerli Bir Örnek: “Parçalar”
Ersan OCAK (TED Üniversitesi, Ankara) 

16:00–17:15 Davetli Konuşmacı
Moderasyon: Melis BEHLİL (Kadir Has Üniversitesi, İstanbul)

For An Entangled Cinema History: Borderland Reflections on Cinema, Connections and Spatial Frames
Daniël BILTEREYST (Ghent University, Ghent) 

ÜÇÜNCÜ GÜN
23 Ekim 2021, Cumartesi 

10:00–11:15 Panel VII: AĞ
Marjinal, Minör ve Yerel Araştırmalar, Ağlar ve İşbirlikleri

Deniz BAYRAKDAR (Kadir Has Üniversitesi, İstanbul)
Melis BEHLİL (Kadir Has Üniversitesi, İstanbul)
İlke ŞANLIER YÜKSEL (Çukurova Üniversitesi, Adana)
Aydın ÇAM (Çukurova Üniversitesi, Adana) 

11:45–13:00 Panel VIII: SEYİR
Moderasyon: Ece VİTRİNEL (Galatasaray Üniversitesi, İstanbul)

Yeraltı Sanat Topluluklarının Türkiye Sinemasındaki Temsili
Berkay ŞATIR (Kültür Üniversitesi, İstanbul)

Türkiye’de Video Dönemi ve Video Seyirciliği
Aslı GÖN (Başkent Üniversitesi, Ankara)

Sinema Pratiği Olarak MUBI (Türkiye): Pandemi Sürecinde İzleme Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme
Mehmet AYTEKİN (AKEV Üniversitesi, Antalya) 

14:00–15:30 Panel IX: EVRENSEL
Moderasyon: Zeynep ÖZARSLAN (Çukurova Üniversitesi, Adana)

Yerelde Örgütlenen İzleyici ve Alternatif İzleme Deneyimleri: Kars ve Lüleburgaz Sinema Toplulukları Üzerine Bir İnceleme
Batu ANADOLU (Çukurova Üniversitesi, Adana)

Edilgenlikten Etkileşime Toplumsallıktan Bireyselliğe Değişen Seyir Pratikleri
Yıldız Derya BİRİNCİOĞLU (Gelişim Üniversitesi, İstanbul)

Kore Hükümetinin Kültür ve Yaratıcı İçerik Endüstrisi Politikaları Bağlamında Kore Sineması –Yerel’den Küresel’e, Sansürden İfade Özgürlüğüne
Mutlu BİNARK (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

Yerelden Evrensele, Oyun’dan Kraliçe Lear’e Yolculuk
Senem DURUEL ERKILIÇ (Mersin Üniversitesi, Mersin) 

16:00–17:15 Kapanış Değerlendirmesi

Detaylı Bilgi İçin: http://www.tfayy.org/